Sitevoorwaarden

Mijninstallateur.com is een site van Hager, fabrikant van elektromateriaal. Hager besteedt uitgebreide zorg aan de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, maar het is altijd mogelijk dat gepubliceerde informatie niet juist, niet volledig en/of niet up-to-date is. De informatie kan worden gewijzigd of geactualiseerd zonder voorafgaande kennisgeving. Hager is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van de site en de daarin opgenomen informatie. Hager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van informatie die u aan Mijninstallateur.com ontleent. U kunt aan op Mijninstallateur.com gepubliceerde informatie geen rechten ontlenen jegens installateurs en andere partijen.

Tevens aanvaardt Hager geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites, waarnaar wordt doorverwezen via hyperlinks op mijninstallateur.com. Het betreft hier inhoud van een derde partij, inhoud waarop Hager geen invloed heeft. De plaatsing van deze hyperlinks op Mijninstallateur.com is een service van Hager. Hager is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Auteursrecht

Individuele vermenigvuldiging, zoals het digitaal kopiëren en het afdrukken, van inhoud van deze website is uitsluitend voor privé-gebruik toegestaan, dat wil zeggen toegestaan zijn individuele kopieën van het wensenoverzicht of productinformatie voor privé-gebruik naar behoefte, mits zij noch direct noch indirecht bedoeld zijn voor wervende doeleinden.

De productie en distributie van verdere vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan met de expliciete toestemming van de auteur. De inhoud en de vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op generlei wijze worden opgeslagen, gereproduceerd, bewerkt of gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van de auteur. Alleen de opslag en het gebruik van de inhoud voor privé-doeleinden is uitgesloten. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving zelf, en kan aansprakelijk worden gesteld voor misbruik.

Verantwoordelijke uitgever

Hager
Postbus 708
5201 AS 's-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 642 85 84  
Fax : 073 - 642 79 46
E-mail : info@hager.nl
Internet: www.hager.nl

Diensten:
http://www.mijninstallateur.com, www.homesolutions.nl

 

 

Privacyverklaring

Mijninstallateur.com houdt bepaalde persoonsgegevens van gebruikers bij. Deze persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om te voorkomen dat derden zonder toestemming toegang krijgen tot deze gegevens, worden persoonsgegevens door Mijninstallateur.com beveiligd.

In het geval u uw persoonsgegevens aan Mijninstallateur.com opgeeft, registreert Mijninstallateur.com de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft. In het geval u via Mijninstallateur.com uw persoonsgegevens aan een derde opgeeft, registreert Mijninstallateur.com de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft en worden uw persoonsgegevens aan de betreffende derde ter beschikking gesteld. In het geval u via Mijninstallateur.com aangeeft advies of informatie over bepaalde producten of diensten te willen ontvangen, registreert Mijninstallateur.com de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft en worden uw persoonsgegevens mogelijk ter beschikking gesteld aan een derde om u dergelijk advies of informatie te doen laten toekomen.

Verder maakt Mijninstallateur.com gebruik van zogenaamde cookies, waarmee bezoekgegevens worden bijgehouden. Een cookie is een klein bestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw computer als u op het internet een website bezoekt. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website worden vergemakkelijkt en wordt u(w computer) herkend als u de website opnieuw bezoekt. Uw browser kan zo worden ingesteld dat cookies worden geweigerd, maar in dat geval is niet de volledige gebruikersfunctionaliteit van Mijninstallateur.com beschikbaar. Cookies worden opgeslagen op uw computer onder Mijninstallateur.com. Mijninstallateur.com kan gebruikersopgaven, bezoekgegevens en cookies gebruiken om de (dienstverlening via haar) website (verder) te optimaliseren en ten behoeve van aan Mijninstallateur.com verwante dienstverlening.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens bij Mijninstallateur.com, en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt een e-mail met een daartoe strekkend verzoek sturen naar het volgende adres: info@hager.nl. Mijninstallateur.com kan zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen in deze privacystatement.

Algemene regels en richtlijnen aangaande Referenties

Algemene regels en richtlijnen aangaande Referenties

1. Mijninstallateur.com biedt installateurs de mogelijkheid om referentieprojecten te tonen met beeld en tekst.

2. Hager is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste referentieprojecten. De inhoud van het referentieproject valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de installateur.

3. Door een referentieproject te plaatsen geeft u als installateur toestemming om de inhoud van het project op Mijninstallateur.com te laten opnemen. Geplaatste projecten of delen daarvan kunnen mede worden opgenomen in verzamellijsten, introductiepagina’s en nieuwsbrieven van Hager.

5. Voor de referentieprojecten gelden algemene fatsoenregels. Het is niet toegestaan om kwetsende en/of beledigende teksten te plaatsen.

6. Het is niet toegestaan om in de referentieprojecten teksten, afbeeldingen of links te plaatsen die pornografisch van aard zijn.

7. Het is niet toegestaan om afbeeldingen te plaatsen die inbreuk maken op het auteursrecht van iemand anders. Animaties zijn niet toegestaan. De maximale grootte van afbeeldingen is 100 kb.

8. Referentieprojecten die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen, zijn niet toegestaan.

9. Hager behoudt te allen tijde het recht om referentieprojecten te wijzigen of te verwijderen.